Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chánh đẳng Chánh giác

Ấn tống
Tác giả: Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngày đăng: Thứ Hai, 18:50 21-05-2018
Nội dung chính:

Giáo lý Phật dạy cả chúng sanh hay hơn hết, Lão tử dạy xã hội hay hơn hết, Khổng tử dạy gia đình hay hơn hết; nhưng mỗi ông cũng có dạy cả ba pháp, mà chỉ giữ riêng một lớp sở trường, đều để dắt lần chúng sanh đến đạo như nhau, nên gọi là tam qui hiệp nhứt, ba giáo một nhà. Cùng nhau chú trọng có một chữ hòa. Hòa là đạo, đạo là trung, trung là kết quả.
Quả trung đạo Chánh đẳng Chánh giác là quí báu hơn hết, đúng lý hơn hết.


 

Lượt nghe: 2473

Video xem nhiều