Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Pháp Tứ diệu đế

Ấn tống
Tác giả: HT. PS. Giác Nhiên
Trình bày: HT. PS. Giác Nhiên
Ngày đăng: Thứ Sáu, 14:21 18-05-2018
Nội dung chính: Đêm cuối trước khi về lại Mỹ quốc (27/05/2008), HT.PS. Giác Nhiên giảng cho đại chúng nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Đây là bài pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi chứng đắc đạo quả dưới cội cây Bồ-đề, giảng về bốn phương pháp giải thoát, giải khổ, cứu khổ và đem lại sự an vui cho chúng sinh. Đó chính là: Khổ; nguồn gốc của khổ; sự đoạn diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Vì không hiểu rõ bốn pháp cao quý này mà chúng sanh mãi chịu đau khổ, luân hồi trong ba nẻo sáu đường.
 
Lượt nghe: 20
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều