Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thập nhị nhân duyên

Ấn tống
Tác giả: Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngày đăng: Chủ Nhật, 21:11 20-05-2018
Nội dung chính:
Đã là nhơn quá khứ qua rồi, thì đâu có trừ dứt gì được, âu là chúng ta hôm nay, muốn sau này không còn khổ của sanh tử, thì phải ráng mở mang trí huệ, để trừ vô minh. Tập hành thiện, để dứt bỏ hành ác, thì vòng luân hồi mới được sáng trưng, ngừng nghỉ là Niết bàn, và không còn tám vạn khổ, mà hưởng được tám vạn đạo yên vui, giác ngộ chơn như không còn sanh tử tức là Phật.
Diệt dứt luân hồi thì khổ sẽ hết.


 
Lượt nghe: 35

Video xem nhiều