Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thông tin

Thông tin

Giới thiệu trang Pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ
Trang này hiện nay do BAN VĂN HÓA – TRUYỀN THÔNG của Hệ phái Khất sĩ (Tỳ-kheo Giác Hoàng và một số thành viên) phụ trách quản lý và thúc đẩy. Hoạt động chủ yếu của trang là nối kết các giảng sư Khất sĩ tại Việt Nam và hải ngoại để xiển dương đường lối của đức Phật Sakya Muni, chư Tổ sư tiền hiền và đức Tổ sư Minh Đăng Quang.
Nhân sự Ban Văn hóa - Truyền thông Phật giáo Khất sĩ
Để phát triển trang tin tức ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ và PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ được bền vững, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử phát tâm hỗ trợ nhân lực, trí lực và tài lực trong điều kiện cho phép, để Ban có thể tiếp tục duy trì và phát triển mảng Văn hóa – Truyền thông của Phật giáo Khất sĩ ngày một đậm đà bản sắc, năng động và tốt đẹp hơn.

Video xem nhiều