Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Đạo Phật Khất Sĩ với tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Trình bày: HT. Giác Trí
Ngày đăng: Thứ Ba, 06:26 11-09-2018
Nội dung chính: Hòa thượng đã triển khai phần nào quá trình truyền đạo vào Việt Nam của các nền tảng Nho - Lão và Phật giáo. Qua những tích chuyện về chư Tổ thời xưa, Hòa thượng chia sẻ cùng đại chúng về sự tiếp nối, truyền thừa Phật pháp. Từ đó cho thấy đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã vận dụng những bài học này, kết hợp các truyền thống, đưa ra một con đường mới cho Phật giáo VN thời bấy giờ. Đó là Đạo Phật Khất Sĩ VN - Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.
Lượt nghe: 810
Trang 1 trong 6
Trang 123456

Video xem nhiều