Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Đạo tràng An cư Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) PL.2562 - DL.2018

Ấn tống
Ngày đăng: Thứ Bảy, 19:50 18-08-2018
Nội dung chính: Hình ảnh chư Tăng Ni sinh hoạt tu tập hằng ngày trong khu nội viện tại Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long do Hòa thượng Giác Giới làm thiền chủ, Hòa thượng Giác Minh làm Giám luật. Chư Tăng mỗi ngày thực hành 4 thời thiền hành, 2 thời thiền tọa, một hoặc hai nghe pháp thoại, ăn cơm trong chánh niệm. Mỗi tuần chư Tăng pháp đàm một lần, dò Luật một lần, sám hối một lần.
Lượt nghe: 1330
Trang 1 trong 6
Trang 123456

Video xem nhiều