Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương (p.3)

Ấn tống
Ngày đăng: Thứ Ba, 07:58 16-07-2019
Nội dung chính: Hoạt động tôn giáo tại Tự viện 1) Tăng Ni là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quyền và nghĩa vụ trong việc sinh hoạt, tu học và hoạt động tôn giáo tại các Tự viện theo quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. 2) Tăng Ni được quyền thụ các giới, theo học các Trường Phật học, tham dự các công tác Phật sự của các cấp Giáo hội tùy theo năng lực, trình độ. 3) Tăng Ni từ Tự viện của tỉnh này chuyển đến sinh hoạt và hoạt động tôn giáo tại các Tự viện của tỉnh khác phải thực hiện theo quy định của điều 80 Nội quy này và pháp luật Nhà nước.
Lượt nghe: 203
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều