Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý: Khất sĩ (phần 2)

Ấn tống
Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Sáu, 16:25 05-04-2019
Nội dung chính:
Hòa thượng tiếp tục triển khai tư tưởng nổi bật của người khất sĩ, nhấn mạnh tánh thấy biết như thật, thấy được sự nhơ nhớp của bụi tham, sân, si - làm dơ bẩn, ô uế thân tâm của người tu sĩ. Giải tỏa những nghi vấn về người khất sĩ ngang qua các câu chuyện hoặc các bài kinh: Anh em nhà Julabandaca, Đại kinh Sư tử hống, Angulilama, từ đó, loại trừ đi sự ngã mạn, tâm hẹp hòi, thoát ly ra khỏi sự bám víu thiện ác để đạt tới tự tại, an lạc; Nhận chân sự thấy biết, nuôi dưỡng có định hướng, không chấp trước, được hướng dẫn bởi bậc chân sư, nối truyền Thích-ca chánh pháp cho đến lúc tiếp nhận được giáo lý thâm sâu của Phật pháp.
Lượt nghe: 934
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều