Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý: Lục căn

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Năm, 14:35 11-04-2019
Nội dung chính:
Hòa thượng khuyên các vị hành giả sơ cơ sau khi bước chân vào thiền định phải nổ lực gia công, tầm sư tìm thầy khai thị đi vào kiến tánh. Hòa thượng dẫn dụ hình ảnh con khỉ trong lồng kính 6 mặt. Từ đó, cảm nhận ngay sự thấy biết của sắc và thân, nghiên cứu nguyên nhân sanh khởi lục căn rồi thuận theo căn mà tiến hóa.  Hòa thượng tiếp tục  phân tích rõ giới hạn căn,trần,thức,tính vô thường của thế gian . Do vô sanh mê mờ trong 3 cõi dục giới,sắc giới,vô sắc giới, không thấy được tập khí ô nhiễm của lục căn,làm trì hoãn con đường chí thiện tối thắng an định đạo lộ. Như vậy, để thấy rõ con đường giải thoát, không gì khác hơn là phát triển tuệ tri và giác tri . Từ đó, xác định hướng tu tập, xuất ly ra khỏi nhân quả khổ đau.
 
Lượt nghe: 805
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều