Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Khai thị khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần 26 (P.1)

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Tư, 05:04 17-10-2018
Nội dung chính:

Hòa thượng nhắc đến mục đích của đức Thế Tôn khi công bố giáo pháp. Trong đó, Hòa thượng cho rằng đức Thế Tôn đã khẳng định xuyên suốt thời gian mà Ngài đi công bố giáo pháp thì chỉ có 2 điều: “Ta không nói gì khác hơn ngoài hai điều là Ngài chỉ nói khổ và đoạn tận khổ”.  Do đó chúng ta không phải học để thỏa mãn kiến thức hay học để có cái gì đó đặc biệt hơn người, mà cái học cái tu của chúng ta phải hướng đến cái mục tiêu mà đức Phật đã chỉ dạy. Đoạn tận khổ cho mình, đoạn tận khổ cho người.

Thông qua vấn đề trên, Hòa thượng cho biết dù chỉ 2 điều trên, nhưng cái cốt yếu đó là đức Phật khi giảng pháp cho ai, thì Ngài đều dựa trên niềm tin của người đó đối với mình có vững chắc hay không. Giống như câu chuyện anh em Kiều Trần Như cùng tu khổ hạnh với đức Phật, sau này khi gặp lại vì có niềm tin với đức Phật nên đã đắc quả A La Hán khi Ngài chuyển pháp luân đầu tiên tại vườn Nai.

Lượt nghe: 517
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều