Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thành tựu của sự nghe Pháp (p.2)

Ấn tống
Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Sáu, 15:10 18-05-2018
Nội dung chính: Trong bài Tiểu kinh Dụ dấu chân voi, Đức Phật xác nhận Ngài có bốn dấu chân: Thánh giới uẩn, Thánh định uẩn, Thánh tuệ uẩn và Thánh giải thoát tri kiến. Thấy được điều này chính là ta đã thấy được Phật, thấy được Pháp thân của Phật. Đức Phật thuyết pháp để đoạn trừ các lậu hoặc, đoạn trừ khổ đau phiền não cho người thấy, người biết, chứ không phải cho người không thấy, không biết. Nhờ vào sự nghe pháp mà ta liễu tri được thực tánh của các pháp, quán pháp bất tịnh, khổ não, vô thường thì lòng tham ái không khởi sanh. Tâm tinh cần, tinh tấn không phóng dật. chuyên chú tu hành, an trú trong chánh niệm, xa rời được phiền não, khổ đau. Nhờ nghe pháp mà ta có được định hướng đi đến sự giải thoát, thấy được mục tiêu của việc giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thành tựu chánh tri kiến.
 
Lượt nghe: 174
Trang 1 trong 3
Trang 123

Video xem nhiều