Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thành tựu của sự nghe Pháp

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Tư, 15:00 17-04-2019
Nội dung chính:
Nghe pháp mà không nếm được vị ngọt của giáo pháp là chưa có được sự thành tựu trong việc nghe pháp. Thành tựu của sự nghe pháp là sinh tâm tâm hoan hỷ, như lý tác ý, tín thọ phụng hành, sống và làm theo pháp. Thời Phật thuở xưa, năm anh em Ngài A-nhã Kiều Trần Như nhờ nghe Phật thuyết bài pháp Chuyển pháp luân và Vô ngã tướng đều đắc đạo chứng quả. Phật dạy “ Này các Tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý. Có hai cực đoan mà các ngươi cần phải xa lánh. Cực đoan thứ nhất là sống đắm say phóng dật, hệ lụy trong dục lạc. Và cực đoan thứ hai là khổ hạnh ép xác”. Đây chính là bài pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo, nêu lên sự thật của bốn chân lý mà trải qua vô lượng kiếp tu hành Đức Phật mới chứng ngộ. Ngài thuyết bốn sự thật này làm tôn chỉ, định hướng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia tu tập, chưa thấu đạt được Tứ đế về khổ thì chưa xứng đáng là đệ tử của đức Thế Tôn. Chúng ta, hàng đệ tử của Ngài phải siêng năng nghe kinh học pháp, tham cứu cho tường tận, như lý tác ý, thúc liễm thân tâm, tấn tu Giới- Định-Tuệ để được lợi ích lớn, quả báo lớn đưa đến giải thoát sinh tử, chứng ngộ Niết-bàn.
Người tóm tắt: Phật tử Liên Ngọc
Lượt nghe: 848
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều