Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thế nào là "Căn tu"

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Bảy, 19:15 27-04-2019
Nội dung chính: “ Niềm tin mà không có sự hiểu biết tận gốc thì dễ trở thành mê tín”. Một người Phật tử mê tín sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đạo Phật. Do đó chúng ta phải học pháp và hành pháp một cách nghiêm túc. Phải thường xuyên nuôi lớn và phát triển các căn lành đang tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta. Những căn lành đó chính là: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Để phát triển được những căn lành đó thì đòi hỏi người Phật tử phải có trí tuệ, có niềm tin chân chánh vào giáo pháp. Pháp thoại “Thế nào là căn tu” được Hòa thượng Giác Giới thuyết giảng chính là kim chỉ nam để chúng ta nương theo mà tu tập, tránh đi những quan niệm sai lầm, có lòng tin tuyệt đối với chánh pháp để xứng đáng là người con Phật đúng nghĩa.
Người tóm tắt: Phật tử Liên Ngọc
Lượt nghe: 913
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều