Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tu là phải "Tư duy"

Ấn tống
Tác giả: HT. Giác Giới
Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Sáu, 15:12 18-05-2018
Nội dung chính: Hòa thượng ôn lại lộ trình tu tập của đức Thế Tôn trong hành trình tìm con đường đi đến giải thoát. Hành trình đó chính là minh chứng cho sự nổ lực tu học, là kết quả của quá trình tư duy, quán chiếu liên tục ở Ngài. Thông qua việc phân tích bài kinh Đức Phật giảng về ba hạng người tu, Hòa thượng có lời sách tấn Phật tử hãy tinh tấn nghe Pháp, suy tư Pháp và thân cận học hỏi các bậc thiện tri thức. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tư duy để thành tựu chánh tri kiến, con đường Bát chánh đạo, hướng đến mục tiêu tối hậu là giải thoát.
Lượt nghe: 152
Trang 1 trong 3
Trang 123

Video xem nhiều