Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

10 Pháp giới của đạo Phật 11

Trình bày: HT. Giác Khang
Ngày đăng: Thứ Sáu, 08:20 21-09-2018
Nội dung chính: Tứ thiền: Một lần nữa, Hòa thượng khẳng định việc hành Tứ thiền là làm sáng rõ Định và phát triển Tuệ, từ đó tâm an lạc, an trú, nhất tâm, định tĩnh diệt trừ vô minh cùng với các lậu hoặc. Việc thuần hóa tâm là một tiến trình quán liên tục đạt đến sự định tâm để dần loại trừ kiết sử và tùy miên. Hòa thượng tiếp tục nhắc nhở chúng ta quán Vô thường - Khổ - Vô ngã để loại bỏ uế nhiễm của ý tưởng tham dục, sân hận và tác hại.
Người xuất file: Hoằng Điền
Người tóm tắt: Phật tử Phụng Ngọc
Lượt nghe: 645
Trang 1 trong 9
Trang 123456789

Video xem nhiều