Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý "Nhập định" (03/10/2019) - phần 2 (TX.Ngọc Thạnh, BR-VT)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Hai, 19:07 07-10-2019
Nội dung chính:
Thông qua bộ Chơn Lý Nhập Định, Hòa thượng giúp đại chúng hiểu: ai nắm rõ yếu tố Định thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, an vui, không buồn khổ, còn ngược lại sẽ luôn cảm thấy bất ổn, khó khăn và gặp nhiều chướng ngại. Nắm vững được điều này, Hòa thượng trưởng ban cho rằng khi chúng ta hướng dẫn Phật tử sẽ đi đúng con đường chơn chánh và Tổ sư Minh Đăng Quang cũng như các đức Thầy đã hành và tu tập như thế. Từ đó, các Phật tử sẽ cảm thấy thích tu, ham tu và không lo lắng hay sợ cái chết. Muốn được vậy, Hòa thượng cho rằng: “Muốn Định thì phải ngăn ngừa cái ác: thân ác, khẩu ác, ý ác; giữ giới luật… để bảo tồn cái Định trong mỗi bản thân của người tu tập. Thế nên mỗi hành giả cần phải có kỷ luật. Như vậy người tu tập mới không rơi vào cõi u mê, tối tăm, từ đó có định mà phát sanh trí huệ, con người mới hưu trí chơn như. Mỗi hành giả tu tập có định tức là tin chắc ta trọn lành. Ngoài việc phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của Định theo Tổ sư Minh Đăng Quang vào buổi sáng. Vào giờ giảng pháp buổi chiều, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đã phân tích sâu hơn về các pháp để đạt được Định mà Tổ sư đã chỉ dạy thông qua Bộ Chơn Lý Nhập Định số 14. Vì thời gian không có nhiều, nên Hòa thượng mong rằng các hành giả trong khóa tu, sau khi nghe giảng, cần nỗ lực suy ngẫm trong các giờ hành thiền, tu tập trong những thời gian rãnh. Chắc chắn những vị nào có sự kiên trì tu tập, chịu khó hành thiền, suy ngẫm… quả vị sơ quả dự lưu sẽ không khó mà có được.
Lượt nghe: 2838
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều