Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý "Nhập định" tại TX.Trúc Lâm (Tây Ninh)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Ba, 18:49 17-12-2019
Nội dung chính:

Pháp tu căn bản của Tổ sư là: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật, Miệng trong sạch ấy là pháp Phật, Ý trong sạch ấy là con Phật, Tâm trong sạch ấy là đức Phật”. Ngài dạy, mình đi tu phải giữ thân nhẹ nhàng, trong sạch, có nghĩa là phải giữ giới đã thọ trì cho trong sạch. Con người mình có 3 phần: thân, khẩu, ý. Thân thì có đầu, mình, tay chân. Khẩu là miệng để ăn uống, nghe nói, hễ mình tập tu thì giữ cái sự yên tịnh của miệng. Pháp Phật thanh tịnh, vắng lặng, chơn như. Đặc biệt có bộ não là ý của mình. Cho nên những gì mình nghĩ thì tu, đừng để ý đọng lại những gì xấu ác, quấy.  

 Ngài nhấn mạnh: vị nào giữ được thân trong sạch là xứ Phật của mình, miệng trong sạch là pháp Phật của mình, ý trong sạch là con Phật của chính mình. Khi có thân khẩu ý trong sạch thì tức có hạt giống tâm bồ đề. Cho nên ngoài thân khẩu ý của mình, mà tâm trong sạch thì sẽ ngộ đạo, có sự yên vui. Cho nên nếu gìn giữ được 3 nghiệp, thân, khẩu ý hay nói cụ thể là gìn giữ được Giới - Định - Tuệ của chính mình. Đó là những lời Tổ dạy rất ngắn và cô đọng.

Lượt nghe: 3471
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều