Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chuyên đề: Kinh Kim Cang (phần 19)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Ba, 21:45 16-10-2018
Nội dung chính:
- Này Tu-bồ-đề , ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem bảy báu đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới dùng bố thí, người ấy do nhân duyên này được phước đức nhiều chăng?
- Bạch Thế Tôn! Như thế! Người này do nhân duyên đó được phước đức rất nhiều.
- Này Tu-bồ-đề! Nếu phước đức có thật, Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều, do phước đức không, nên Như Lai nói được phước đức nhiều.
Lượt nghe: 1826
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều