Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chuyên đề: Kinh Kim Cang (phần 5)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Bảy, 19:26 29-09-2018
Nội dung chính:
Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? - Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Không thể do thân tướng thấy được Như Lai. Vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu-bồ-đề: Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.
Lượt nghe: 2599
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều