Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Niệm Phật tu hiền

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Tư, 05:13 17-10-2018
Nội dung chính:
Bài giảng tại Khóa tu Phật thất lần 87 tại Chùa Hoằng Pháp ngày 02/01/2018.
Nội dung bài giảng: Trong thời pháp thoại, Hòa thượng chỉ rõ cho đại chúng về sự vô thường, kiếp người như giấc mộng, thời gian luống qua nhanh, chúng ta cần phải biết ứng dụng việc tu tập trong mọi thời gian, khi đi, đứng, nằm, ngồi. Biết quay về với tự tâm, buông bỏ, xa lìa việc xấu quấy. Luôn giữ gìn thân khẩu ý trong sạch, phiền não không còn cơ hội để phát sinh. Quyết chí tu tập trong mọi lúc vui cũng như lúc buồn. Chúng sanh thường mắc bệnh chung: Khi buồn phiền, thất bại trong cuộc sống chúng ta luôn tìm đến chùa, cầu nguyện chư Phật nhưng khi cuộc sống an vui có mấy ai nhớ đến Phật dù chỉ một câu.
Từ vô thủy kiếp đến nay, do vô minh chúng ta đã tạo quá nhiều nghiệp ác: sát sanh hại vật gây bao oán thù. Nay nhờ có căn lành, gặp Phật pháp chúng ta nhận thấy những lỗi lầm mình đã tạo trong quá khứ, nguyện đoạn trừ nghiệp xấu, thường xuyên sám hối, tinh tấn tu tập hồi hướng công đức phước báu mong hóa giải những oan trái. Tu tập tâm từ, thương yêu, hỷ xả và không đổ lỗi cho người khác.
Luôn giữ gìn lời nói, tránh gây khẩu nghiệp bất thiện: không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác.
Sáng suốt nhận diện tham sân si, khi 3 độc nổi lên chúng ta phải thấy rõ và làm chủ nó.
Sau buổi pháp thoại, Hòa thượng đã giúp đại chúng có phương pháp hành trì đúng đắn, làm chủ được 3 nghiệp thân khẩu ý để từ đó chúng ta dễ dàng thẳng tiến trên bước đường tìm về bến giác, xa lìa sinh tử luân hồi.
Lượt nghe: 861
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều