Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tìm về hạt cát trắng tự thân

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Tư, 10:12 26-12-2018
Nội dung chính: Bài giảng tại Tu viện Cát Trắng (Hoa Kỳ) nhân Khóa tu mùa thu năm 2014

Dấu xưa phiêu bạt bờ này/

Chợt nghe sông núi ngân dài biển xa/

Lênh đênh vạn nẻo phù hoa/

Một chiều dừng lại bên tà rừng thu/

Ngàn năm Cát Trắng sương mù/

Nghe âm ba vọng…ngồi ru ấm lòng.

Mỗi cuộc đời mỗi dòng sông/

Dòng sông sanh tử long đong luân hồi/

Từ trong vô lượng kiếp rồi/

Ta vui, ta khổ, khóc cười… bể dâu!

Nay nhân duyên nối nhịp cầu/

Tu Viện Cát Trắng nhiệm mầu dừng chân/

Ta về tìm lại Pháp Thân/

Mặc khải tâm thức, khơi lần tánh xưa/

Đất nước lửa gió đong đưa/

Huyễn thân nam nữ… sớm trưa vui buồn/

Trắng đen, thương ghét, sầu vương/

Thất tình lục dục suối nguồn trầm luân/

Thân khẩu ý trói buộc luôn/

Tham, sân, si…lão ma vương đứng đầu/

Vui buồn, mừng giận, khổ sầu/

Trùng trùng điệp điệp nối cầu oan khiên/

Vô lượng kiếp sống đảo điên/

Trầm luân biển nghiệp não phiền xưa sau/

Nay tu tỉnh giác quay đầu/

Quy Y Pháp Phật nương vào tịnh tu/

Tự mình tinh tấn công phu/

Ngày đêm vẹt phá mây mù vô minh/

Tự mình soi sáng chính mình/

Thân, khẩu, ý…sạch phá tình phàm phu/

Kinh, luật, luận… dẫn đường tu/

Giới, định, tuệ…giúp điều nhu yên bình.

Tự mình nhuần rạng tâm linh/

Tam Quy, Ngũ Giới… thắng tình lìa xa/

Sát sinh, trộm cắp, dâm tà/

Nói dối, uống rượu, một nhà trầm luân/

Nay ta quyết chí thoát trần/

Tịnh hoá nghiệp tội mê tân nhiều đời/

Tham, sân, si…lắng sạch rồi/

Ác quấy tội lỗi luân hồi thoát ra/

Từ bi, hỷ xả… thăng hoa/

Thường, lạc, ngã, tịnh kết toà phạm âm/

Sáu ba la mật thậm thâm/

Chuyển phàm hoá thánh hiển tâm Bồ-đề/

Xưa thân tứ đại lầm mê/

“Hạt cát sanh tử” não nề khổ đau/

Nay thân tịnh hoá tâm giao/

“Nhất Hạnh Tam Muội” sắc màu long lanh/

Thời thời tinh tấn cao thanh/

Ngàn ngàn Cát Trắng hoá thành Sen thiêng/

Bóng mát Tam Bảo nhiệm huyền/

Tu Viện Cát Trắng tụ hiền nhân gian/

A Di Đà Phật đạo tràng.

Tu Viện Cát Trắng, Mims, Florida 25/10/2014

Lượt nghe: 3426
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều