Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tu tập thiền định qua Chơn lý: Mười hai nhân duyên, Ngũ uẩn và Lục căn (p.2)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Tư, 05:16 17-10-2018
Nội dung chính:

Theo Hòa thượng, trong chơn lý “ngũ uẩn”, đức Tổ sư đã phân loại ba hạng bậc của thân, đó là thân hình đen, thân hình trắng và thân Trong sạch. Tổ sư phân định Ngũ uẩn nơi mỗi người theo một trình tự, thứ lớp, gồm 3 cấp bậc từ thấp đến cao: ác, thiện, trong sạch. Hằng ngày mỗi hành giả tu thiền cần nên soi sáng, nhìn nhận chính bản thân mình đang ở cấp độ nào, từ đó nỗ lực tu tập gạn lọc, loại bỏ dần và vượt qua thân hình đen (địa ngục) nơi sắc thân Ngũ uẩn này để tiến đến thân hình trắng (Thiên đường) và thân hình trong sạch (an tịnh Niết bàn).

Từ đó Hòa thượng cho rằng, người tu tập cần soi sáng, gạn lọc thật sạch nghiệp quả xấu quấy ác nơi tự thân; Soi sáng, tu tập, tích góp sự thiện nơi tự thân; Soi sáng, trưởng dưỡng nuôi lớn sự trong sạch nơi tự thân. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, đức Tổ sư chỉ rõ: “con đường đạt đên sự trong sạch là xuất gia giải thoát”.

Lượt nghe: 3282
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều