Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tuyên ngôn Đức Phật vào đời

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Năm, 19:05 20-06-2019
Nội dung chính:
Tất cả gặp nhau,
Trong ánh sáng diệu kỳ
Tất cả gặp nhau,
Trong giáo lý từ bi
Giúp con người khai nguồn chân lý
Giúp con người phá tan nghiệp thức vô minh
Giúp con người soi sáng tâm linh.
Tự giác quay về chơn tánh Pháp thân
Tâm là Phật, Phật là Tâm mầu nhiệm
Đạo quả Bồ đề Vô thượng thậm thâm.
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
Vô lượng sinh tử… Ư kim tận hỷ!”
Lượt nghe: 3055
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều