Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thập hạnh Phổ Hiền

Ấn tống
Trình bày: HT. PS. Giác Nhiên
Ngày đăng: Thứ Sáu, 15:50 29-06-2018
Nội dung chính: Mười hạnh nguyện của Phổ Hiền bồ tát là: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh. Từ những lời giảng mộc mạc, gần gũi, hòa thượng đã phân tích những công hạnh và pháp tu của các vị bồ tát một cách đầy đủ và dễ hiểu. Từ đó, người nghe có thể từng bước học tập và thực hành theo để phát triển thân tâm trên con đường học Phật của chính bản thân mình.
Lượt nghe: 334

Video xem nhiều