Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chữ "Không" trong Bát nhã (p.3)

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Chủ Nhật, 19:33 30-09-2018
Nội dung chính:
Chúng ta thấy rõ ý nghĩa của chữ Không rồi thì đối với sự vật hiện tiền mắt thấy, tay sờ mó được là thật có hay thật không? Nói thật có hay thật không đều sai cả vì nó tạm bợ, chỉ có giả tướng hiện tiền. Như vậy phải nói sao ? Nói các pháp không thật có, do duyên sinh, chỉ tạm có nên nhà Phật gọi như huyễn, như hóa. 
Lượt nghe: 801
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều