Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chữ "Không" trong Bát nhã (p.5)

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Chủ Nhật, 19:35 30-09-2018
Nội dung chính:
Thấy được chữ Không của Bát Nhã rồi thì chúng ta dễ tu. Bởi vì chúng ta đang mắc bệnh chấp không. Nói tất cả pháp không có chủ thể liền chấp không ngơ. Nếu ai chấp không ngơ là lầm, bởi sự vật đang có giả tướng hiện tiền làm sao nói không được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, Không là không chủ thể, không cố định, chớ lầm là không ngơ. Hiểu như vậy chúng ta sẽ không còn chấp nữa.
Lượt nghe: 834
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều