Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Bát đại nhân giác 01

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Thứ Ba, 14:01 18-09-2018
Nội dung chính: Kinh Bát đại nhân giác của Đại sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (năm 132-167 sau Công nguyên) soạn dịch. Bài Kinh tuy rất ngắn mà bao hàm những điểm chính thuộc cả hai tư tưởng Nhị thừa và Đại thừa mà đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng dạy trong suốt 49 năm.
Người xuất file: Nhóm Phật tử Bảo Viên
Lượt nghe: 759
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều