Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Bát đại nhân giác 04

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Thứ Ba, 13:52 18-09-2018
Nội dung chính: Đệ nhất giác ngộ: / Thế gian vô thường, / Quốc độ nguy thúy. / Tứ đại khổ không, / Ngũ ấm vô ngã. / Sanh diệt biến dị, / Hư ngụy vô chủ. / Tâm thị ác nguyên, / Hình vi tội tẩu. / Như thị quán sát, / Tiệm ly sanh tử.
Người xuất file: Nhóm Phật tử Bảo Viên
Lượt nghe: 658
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều