Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Bát đại nhân giác 09

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Thứ Ba, 13:37 18-09-2018
Nội dung chính: Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc, / Thường hành tinh tấn, / Phá phiền não ác, / Tồi phục tứ ma, / Xuất ấm giới ngục.
Người xuất file: Nhóm Phật tử Bảo Viên
Lượt nghe: 612
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều