Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Bát đại nhân giác 10

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Thứ Năm, 08:37 13-09-2018
Nội dung chính: Trí tuệ là căn bản để chuyển hóa vô minh:
Ngu si là gốc khổ luân hồi // Bồ-tát thường nhớ không ngơi // Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào // Vun bồi trí tuệ càng cao //
Biện tài đầy đủ công lao chóng thành // Đặng đem giáo hóa chúng sanh // Niết-bàn an lạc còn lành nào hơn.
Người xuất file: Nhóm Phật tử Bảo Viên
Lượt nghe: 619
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều