Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Bát đại nhân giác 12

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Thứ Năm, 08:34 13-09-2018
Nội dung chính: Hòa thượng chia sẻ về những nguyên nhân, hậu quả và cách điều chế "dục", hướng đến đời sống thanh cao của bậc giác ngộ:
Năm dục gây lầm lỗi ngất trời // Tuy người thế tục ngoài đời // Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình // Ba y thường nhớ của mình // Ngày nào sẽ được ôm bình ngao du // Chí mong lìa tục đi tu // Đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ // Hạnh lành cao vút kính thờ // Thương yêu tất cả không bờ bến đâu.
Người xuất file: Nhóm Phật tử Bảo Viên
Lượt nghe: 629
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều