Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Phật pháp bất ly thế gian pháp (02)

Trình bày: HT. Minh Hiếu
Ngày đăng: Chủ Nhật, 19:15 04-11-2018
Nội dung chính:
Phật dạy: "Phật pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu Bồ Ðề, không khác nào người đi tìm lông rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có" (Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly mịch Bồ Ðề, cáp như tầm thố giác - Bảo đàn Kinh). Ðạo Phật ra đời để phụng sự con người, rời con người đạo Phật hết sứ mạng.
Lượt nghe: 1063
Trang 1 trong 16
Trang 12345678910

Video xem nhiều