Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Hạnh viễn ly ba la mật

Ấn tống
Trình bày: ĐĐ. Giác Hoàng
Ngày đăng: Chủ Nhật, 19:00 16-12-2018
Nội dung chính:
Hạnh viễn ly theo Bồ tát là làm lợi ích cho cuộc đời, không phải trốn tránh đời. Người xa lánh thế gian, tìm chỗ an nhàn mà sống, không xa rời tâm chấp trước, chắc chắn không bao giờ được gặp Phật và chư Bồ tát. Chẳng viễn ly tâm chấp ngã, chấp pháp, chẳng thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp của Như Lai, chẳng có có cùng hạnh nguyện dìu dắt chúng sanh đến bến bờ giác ngộ giải thoát như Phật và Bồ tát, tất yếu chẳng có được sự gia hộ của các Ngài, thì chẳng thể viễn ly được gì cả, cũng như chẳng thể ra khỏi Nhà lửa tam giới để đến Niết bàn hay Tịnh độ của chư Phật.
Lượt nghe: 311
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều