Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Mùa Xuân của người con Phật


Thuyết giảng tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Minh - Khóa tu Niêm Phật - Một Ngày An Lạc, xuân Quý Tỵ - PL:2556 (21/2/2013)

Video xem nhiều