Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chánh niệm tỉnh giác

Trình bày: TT. Minh Thành
Ngày đăng: Thứ Sáu, 18:37 12-07-2019
Nội dung chính:
Chánh niệm là phương pháp tu tập căn bản, cốt lõi của Ðạo Phật, là điểm khởi hành hết sức thiết yếu trên đường tu tập. Chính nó là nền tảng đem lại an lạc hạnh phúc cho minh và cho người, bởi vì sống mà không biết mình sống thì chẳng khác gì như chết; đó là tình trạng vô tâm mà người xưa bảo là "sống say chết mộng". Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thấy mình sống trong quên lãng, thất niệm quá nhiều, chính chúng ta tự đánh mất mình trong những thời gian ấy mà không hay biết. Sở dĩ tình trạng vong thân mà hiện nay là một lối sống phổ biến, một phần do chúng ta thiếu tu tỉnh, phần khác do áp lực của xã hội. Chính lối sống chụp giựt vội vàng, đấu tranh kiên cố, mạnh được yếu thua làm cho con người vọng ngoại, điên đảo, tán động, thác loạn và phát sinh nhiều tâm bệnh. Chính lối sống xô bồ thiếu đạo đức, vô ý thức và thiếu trách nhiệm là nguyên nhân của khổ đau loạn lạc chiến tranh. Con người bị hoàn cảnh chi phối, bị xã hội khuôn dúc, bị tham dục sai sử, bị sân si xâm chiếm, bị phân tán, bị rối loạn, nên không thể trở về con người nguyên vẹn của chính mình.
Lượt nghe: 346
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều