Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý "Có và Không"

Ấn tống
Trình bày: TT. Minh Thành
Ngày đăng: Thứ Tư, 19:15 06-02-2019
Nội dung chính:

Pháp có thể, có tướng, có dụng, có lý. Thể của pháp là cái có hình dạng. Tướng của pháp là sự khác nhau của hình dạng. Dụng của pháp là tác dụng, cử động, sanh sống ích lợi của thể tướng. Lý của pháp là sự hư nên, còn mất, có không, tốt xấu, sạch dơ, thấp cao, đen trắng.

Pháp vốn là không có, bởi có chúng sanh xúc đối với vạn vật, vì tríu mê, vì khổ sở, mới có pháp, nên gọi là pháp tánh vốn không, hay gọi là bổn pháp vốn không tự tánh. Bởi chúng sanh tríu mê lăn nhào trong vạn vật, sanh pháp ác trược để phải khổ sầu; nên chư Phật mới bày ra pháp thanh thiện giải thoát khổ sầu ấy.

Lượt nghe: 240
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều