Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Thuần Hóa Tâm Hồn – Cuộc đời của đức Phật (14/22)

Ấn tống
Tác giả: TT.Minh Thành
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Ngày đăng: Thứ Hai, 19:06 03-06-2019
Nội dung chính:
Đời sống của những bậc chân nhân đã nâng cao giá trị của loài người chúng ta. Thật là một ân phước, những vị ấy đã xuất hiện và sinh sống giữa loài người chúng ta. Tiểu sử của những bậc chân nhân như vậy làm cho chúng ta phấn chấn. Những vị ấy đã chỉ bày phương pháp để chúng ta vượt qua những khó khổ và làm lợi lạc cho tha nhân. Chúng ta có thể tìm thấy rằng những việc xảy ra trong đời sống của Đức Phật có nhiều việc tương tự với những gì chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống, tương tự với những nỗ lực mà chúng ta đang thực hiện để tu sửa bản thân.
Lượt nghe: 206
Trang 1 trong 3
Trang 123

Video xem nhiều