Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Trung Bộ I - 5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana Sutta)

Ấn tống
Tác giả:
Trình bày:
Ngày đăng: Thứ Năm, 07:00 01-01-1970
Nội dung chính:

Lượt nghe: 1

Media liên quan

Kinh Trung Bộ I - 5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana Sutta)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà ...
Kinh Trung Bộ I - 4. Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm (Bhayabherava Sutta)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà ...
Kinh Trung Bộ I - 03. Kinh Thừa tự Pháp
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), ...
Kinh Trung Bộ I - 02. Kinh Tất cả lậu hoặc
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà ...
Kinh Trung Bộ I - 01. Kinh Pháp môn căn bản
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng ...
Giới thiệu Tổng quan Kinh Trung Bộ - Phần 2
Nếu chúng ta chia thành 5 phần chính: Phật, Pháp (giáo lý), Tăng, quan điểm ngoại ...
Tổng quan Kinh Trung Bộ - Phần 1
Nếu chúng ta chia thành 5 phần chính: Phật, Pháp (giáo lý), Tăng, quan điểm ngoại ...
Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15
Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15 - ĐĐ. Giác Hoàng Giảng ngày 15/06/2016 tại Học ...