Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Huyền sử Thập đại đệ tử Phật

Ấn tống
Tác giả: CHƠN TÂM MEDIA
Trình bày: Thanh Ngân
Ngày đăng: Thứ Sáu, 08:16 15-06-2018
Nội dung chính:

Ngày xưa thuở Phật còn tại thế, đa phần các đệ tử xuất gia của Ngài đều chứng A La Hán, như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến. Trong số đó bậc ưu tú về mặt đạo hạnh, sở trường và sở chứng, có mười vị được gọi là mười đại đệ tử, gọi chung là Thánh Chúng. Lịch sử Phật giáo liệt kê như sau: 1. Tôn giả Ðại Ca Diếp, Ðầu đà đệ nhất / 2. Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất / 3. Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất / 4. Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất / 5. Tôn giả A Nan Ðà, Ða văn đệ nhất / 6. Tôn giả A Na Luật, Thiên nhãn đệ nhất / 7. Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất / 8. Tôn giả Tu Bồ Ðề, Giải không đệ nhất / 9. Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất / 10. Tôn giả Ưu Ba Ly , Trì giới đệ nhất.

Lượt nghe: 531

Video xem nhiều