Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Mantra of Avalokitesvara

Ấn tống
Ngày đăng: Thứ Sáu, 23:58 09-03-2018
Nội dung chính: Relationship to the Great Compassion Mantra - It is generally believed that this dhāraṇī has no direct relationship with the The Great Compassion Mantra in Mahayana Buddhism. However, it is often falsely named as Tibetan Great Compassion Mantra (藏传大悲咒) or The Great Compassion Mantra in Sanskrit (梵音大悲咒) in Chinese-speaking regions. Some people believe that this dhāraṇī is told by the Eleven-Faced Avalokitesvara, an esoteric bodhisattva in Tibetan Buddhism, and that it is the equivalent Tibetan version of The Great Compassion Mantra in Mahayana Buddhism. This is why it is often being referred to as Tibetan Great Compassion Mantra. However, this opinion is not accepted by most Mahayana Buddhists.
Lượt nghe: 249

Video xem nhiều