Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý số 4: Thập nhị nhân duyên

Tác giả: Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngày đăng: Chủ Nhật, 15:23 09-09-2018
Nội dung chính:

Chúng sanh bởi từ kiếp trước vô minh, hành ác, gây nhơn nên mới phải nhập thai sanh thức, danh sắc, lục nhập là kết quả hiện tại mới có thân hình. Bởi có thân hình mới có xúc, thọ, ái, thủ, hữu là gây nhơn hiện tại, để chịu sanh tử đời sau là quả vị lai khổ não.

Vậy muốn không quả vị lai: sanh, tử, khổ thì đừng có nhơn hiện tại: xúc, thọ, ái, thủ, hữu.

Muốn không nhơn hiện tại thì phải không quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập.

Muốn không quả hiện tại thì phải dứt trừ nhơn quá khứ: vô minh, hành.

Lượt nghe: 5792
Trang 1 trong 6
Trang 123456

Video xem nhiều