Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý số 45: Pháp Tạng

Tác giả: Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngày đăng: Chủ Nhật, 14:47 09-09-2018
Nội dung chính:

Vô Lượng Cam Lộ nghĩa là Pháp bảo vô lượng tiếp dẫn chúng sanh. Ai ai cũng thật hành theo được, và cũng đắc được Pháp bảo ấy hết! Có hành đạo Bồ-tát mới đắc quả Như Lai vậy.

Pháp bảo có ra là do chư Phật quá khứ. Pháp bảo là thầy của chư Phật hiện tại và vị lai, thay thế cho chư Phật quá khứ.

Lượt nghe: 816
Trang 1 trong 6
Trang 123456

Video xem nhiều