Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý số 49: Địa Tạng

Ấn tống
Tác giả: Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngày đăng: Chủ Nhật, 14:42 09-09-2018
Nội dung chính:

Địa nghĩa là cứng, dày, đựng chứa, rộng khắp.

Địa là nền tảng của tư cách con người.

Địa là nội bộ bản tâm của mình.

Nơi đây Địa là đại nguyện lực tế độ chúng sanh. Tạng là Pháp bảo Tam tạng, kinh luật luận gồm khắp. Vương là tâm vua chủ tể. Vậy thì Địa Tạng Vương tức là tâm nguyện của pháp, ai ai giác ngộ ra cũng thảy đều có cả. 

Lượt nghe: 471
Trang 1 trong 6
Trang 123456

Video xem nhiều