Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Hòa thượng Giác Giới: Phát biểu Khai mạc Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Sáu, 22:01 08-03-2019
Nội dung chính:
Khi nào chúng ta tuệ tri được Pháp chí thiện, nghĩa là Sơ thiện là Thánh Giới, Trung thiện là Thánh Định, Hậu thiện là Thánh Huệ, là pháp chí thiện vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ, do Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni tìm cầu, chứng đạt và công bố, nay Pháp ấy được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất gia tầm cầu, xác chứng với tâm nguyện: Nối truyền Thích-ca Chánh pháp,thì khi đó chúng ta mới thật sự là người biết ơn và đền ơn đúng pháp, đúng nghĩa nhất đối với Đức Thế Tôn và Đức Tổ Sư.
Lượt nghe: 1596
Trang 1 trong 3
Trang 123

Video xem nhiều