Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Học - Tu đúng như lời Phật, lời Tổ chưa?

Ấn tống
Trình bày: HT. Giác Minh
Ngày đăng: Thứ Ba, 08:04 16-07-2019
Nội dung chính:
“Dầu Ta chỉ cho các ngươi phương pháp giải thoát, các ngươi phải biết sự giải thoát ấy hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi”. “Khi vị Giảng sư giảng Chánh pháp cho đệ tử, dạy cách nghe chân chánh, dạy tránh ác làm lành, và nhớ thuộc lời dạy, người đệ tử phần mình phải nhớ lời dạy đừng quên, gắng học thuộc lòng và thực hiện lời dạy ấy. Nhưng nếu người đệ tử không nhớ được những lời dạy, thì dầu có nghe được Chánh pháp và có được lợi ích đi nữa, nhưng vì không hiểu một chút gì về Chánh pháp thì thật chẳng khác gì không nghe Chánh pháp.”
Lượt nghe: 70

Video xem nhiều