Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Con đường tiến hóa của chúng sinh theo quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang (07/10/2019) - phần 1

Trình bày: HT. Giác Pháp
Ngày đăng: Thứ Hai, 21:00 07-10-2019
Nội dung chính:

Hòa thượng cho thấy quan điểm tiến hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang được chia ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu từ tứ đại (đất, nước, gió, lửa), rồi lên cỏ cây, thú, người. Qua giai đoan 2 từ người mà tiến lên trời, Phật. Ở giai đoạn 2 này theo Hòa thượng Giác Pháp, ở đây Tổ sư cho rằng giai đoạn này do con người quyết định. Muốn thoát khỏi khổ đau thì phải tu học tiến lên, còn không cứ mãi loanh quanh trong lục đạo khổ đau hoài. Vì thế từ con người, phải tu lên thành trời, rồi thành Phật.

Muốn làm Phật thì phải chuyển từ phàm phu thành Phật, những phiền não phải chuyển hết, phải thấy con người này không thật, thấy 5 uẩn bên trong và 5 uẩn bên ngoài không thật. Từ đó phá được tam giới ra khỏi 3 cõi. Con đường này đức Phật đã đi, Tổ sư đã đi và chúng ta đang đi. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh không làm tăng thì không thể thành Phật.

Lượt nghe: 1243
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều