Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Hạnh người xuất gia

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Sáu, 14:10 08-03-2019
Nội dung chính:
Mở đầu bài pháp, Hòa thượng đặt vấn đề: người tu, nếu giữ được phẩm hạnh của người xuất gia, sẽ có an lạc, hạnh phúc. Quý Tăng, Ni hãy tự quán chiếu, ôn lại vị trí của người xuất gia, xem mình đã an định được đến đâu? Người tu thường xuyên thiền quán, đoạn trừ tham, sân, si, học hạnh thiểu dục tri túc để thực sự là người xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Khi thân, tâm đều xuất gia, đó là lúc người tu đã đạt phạm hạnh cao quí, thanh tịnh, quyết tâm dứt trừ phiền não, nhiễm ô. Hòa thượng kết thúc bài Pháp bằng việc sách tấn quí Tăng Ni theo lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang:
"Thân trong sạch ấy là xứ Phật.
Khẩu trong sạch ấy là Pháp Phật.
Ý trong sạch ấy là con Phật.
Tâm trong sạch ấy là Đức Phật".
Người xuất file: Phật tử Như Liên
Lượt nghe: 3064
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều