Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tu mau kẻo trễ

Đề tài: Tu mau kẻo trễ
Trình bày: HT. Giác Tường
Ngày đăng: Thứ Ba, 16:30 02-04-2019
Nội dung chính:
Thông qua bài kệ "Tĩnh tâm", Hòa thượng gởi đến Phật tử lời sách tấn về những chơn lý huyền diệu của Đức Phật. Với những câu chuyện cụ thể, Hòa thượng đã chỉ ra lẽ thật về sanh, già, bệnh, chết. Bức tường sắc, tài, danh, lợi đã che con mắt trí tuệ, xoay chuyển thân tâm này đau khổ,  phiền não, vào ra trong sanh tử luân hồi. Hòa thượng nhắn gửi rằng con đường duy nhất để giải thoát không gì khác hơn là tu mau kẻo trễ, học và hành ngay trong giáo pháp. Từ đó, bước những bước chân vững chắc trên con đường đạo, đem lại lợi ích cho mình và cho nhân sanh.
Lượt nghe: 1163

Video xem nhiều