Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Đạo đức người tu

Ấn tống
Trình bày: HT. Minh Ngạn
Ngày đăng: Chủ Nhật, 16:59 21-10-2018
Nội dung chính: Hòa thượng chia sẻ chuyên đề pháp chế, vai trò trách nhiệm tu tập hàng ngày, hộ trì tam bảo,lấy đạo đức làm căn bản, cư xử tốt với nhau, tâm thành kính các bậc tôn Sư. Bên cạnh đó Ngài cũng nhắn gửi thêm cho người xuất gia không tham muốn danh lợi, không phiền não, tinh tấn trong đường lối tu tập hành trì đến bờ giác ngộ, tăng trưởng niềm tin nơi đạo tràng, nâng cao tâm đức người xuất gia, luôn luôn có lý tưởng giải thoát rốt ráo.
Lượt nghe: 207

Video xem nhiều