Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Trung Bộ 3 - Kinh Thừa tự Pháp

Tác giả: Việt dịch: HT. Thích Minh Châu
Ngày đăng: Thứ Bảy, 23:17 26-05-2018
Nội dung chính:
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Lượt nghe: 629

Video xem nhiều